Επικοινωνήστε μαζί μας

Η τηλεφωνική μας γραμμή τεχνικής υποστήριξης είναι διαθέσιμη απο 9 π.μ - 9 μ.μ

Τηλέφωνο:23820.23051 2310.704000

Επικοινωνήστε με τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης

Ενημερωτικό δελτίο

Net Metering Προβολή πλήρους εικόνας

Net Metering

Ενεργειακός συμψηφισμός

Περισσότερες λεπτομέρειες

Σήμερα που το κόστος της παραγόμενης ηλιακής κιλοβατώρας έχει μειωθεί σημαντικά  λόγω των χαμηλών τιμών του εξοπλισμού και  ταυτόχρονα  οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας έχουν αυξηθεί σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, η Αυτοπαραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ( Νet-Μetering) αποτελεί πλέον ελκυστική και σύντομα αποσβέσιμη λύση για την κάλυψη των ηλεκτρικών αναγκών.

 Το net-metering επιτρέπει στον καταναλωτή να είναι παραγωγός της ενέργειας που απαιτείται για να καλύψει τις δικές του ανάγκες σε ρεύμα όσο και σε θέρμανση με τη χρήση αντλίας θερμότητας  χωρίς να εξαρτάται από συμβάσεις πολιτικά εξαρτώμενες  και κανένα σύστημα εγγυημένων τιμών.

Ο όρος “Νet” προκύπτει από το γεγονός ότι η χρέωση/πίστωση του καταναλωτή αφορά στη διαφορά μεταξύ καταναλισκόμενης και παραγόμενης ενέργειας σε μία ορισμένη χρονική περίοδο. Για την Ελλάδα η περίοδος αυτή είναι  ο  κύκλος καταμέτρησης και τιμολόγησης της καταναλισκόμενης ενέργειας ενός έτους.

Το net metering έχει τα εξής θετικά χαρακτηριστικά:

  • Η κατανάλωση γίνεται κοντά στην παραγωγή μειώνοντας τις απώλειες στα καλώδια
  • Ο ιδιώτης ή ο επαγγελματίας δεν εξαρτάται από το κράτος για να επιδοτηθεί και εν τέλει να πληρωθεί για την επένδυσή του 
  • Τα ελληνικά νοικοκυριά μπορούν να ξεχάσουν το κόστος ρεύματος μια για πάντα!
  • Όσες αυξήσεις και αν κάνει η ΔΕΗ δεν υπάρχει επιβάρυνση...
  • Η χώρα μας απαλάσσεται από ενεργειακές εξαρτήσεις - κόστη.
  • Μειώνονται οι εκπομπές CO2
  • Ελαχιστοποιείται η περιβαλλοντική επιβάρυνση περιοχών κοντά σε εργοαστάσια παραγωγής ρεύματος με λιγνίτη